இடுகைகள்

ஏப்ரல் 21, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சாதனையா ?

ஊ ..ல ..ழ ..ள .. நட்சத்திரக் கவிதைகள் இரவுக் கவிதைப் போட்டி 21-04௨017 ******************************************** சோதனையா ? சாதனையா ? ******************************************** முயற்சியின்பாதைகள் சோதனை.... சோதனையின்முடிவுகள் சாதனை... சோதனையை தலைக்கெடுக்காதே...... சாதனையை தலைக்கனமாக்காதே......! புரிதலில்லையேல் சோதனை...... புரிதலிருந்தால் சாதனை......... சோதனைகளும் நிலைப்பதில்லை...... சாதனைகளும் நிலைப்பதில்லை......! ^^^ கவிப்புயல் இனியவன் யாழ்ப்பணம்