இடுகைகள்

ஏப்ரல் 25, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பல்சுவைக்கவிதைகள் 1000 கஸல்

இனியவன் கஸல் கவிதைகள் --------------------------------------------- பல்சுவைக்கவிதைகள் --------------------------------------------- நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தை.... ஆயிரம் கஸல் கவிதையை ... தோற்றிவிட்டது ....!!! சுதந்திர பறவைகளை ... திறந்த சிறைச்சாலைக்குள் .... அடைத்துவிடும் .... காதல் ......!!! இதயங்களை .... இணைக்கும் .... சங்கிலி -காதல் ... துருப்பிடிக்காமல் .... பார்த்துக்கொள் .....!!! முள் மேல் பூ அழகானது ..... என் இதயத்தில் பூத்த .... முள் பூ நீ ................!!!! நீ காதலோடு...... விளையாட வில்லை .... என் மரணத்தோடு ..... விளையாடுகிறாய் ......!!! ^ கவிப்புயல் இனியவன் இது எனது 1000 கஸல்