இடுகைகள்

டிசம்பர் 8, 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கவிபுயல் இனியவன் கவிதை ரசிகர் குழுமம்

கவிப்புயல் நேரடியாக கையாலும் முக நூல்கள் ------------------------------------ 1) கவிப்புயல் இனியவன் - 5000 உறுப்பினர் 2)கவி நாட்டியரசர் இனியவன் - 5000 உறுப்பினர் 3)இனிமை இனியவன் -  5000 உறுப்பினர் 4)காதல் கவி நேசன் - புதியது கவிப்புயலின் கவிதையை அவரின் அனுமதி பெற்று பதியும் கவிதை ஆவளர்கள் முக நூல்கள் ------------------------------------- 1) கவி நாட்டியரசர் கவிதைகள் - மீள் பதிவு 2)கவிப்புயல் கவிதைகள் -மீள் பதிவு 3)கவிப்புயல் இனியவன் ரசிகன் - மீள் பதிவு 4)இனியவனின் கவிதைகள் - மீள் பதிவு 5)கவிப்புயல் இனியவன் கவிதை பிரியன் - மீள் பதிவு 6)தமிழ் இலக்கிய கவிதைகள் - மீள் பதிவு 7)புதினம் உலக நாதன் - மீள் பதிவு 8)கவிஞர்கள் மட்டும் முகனூல் - மீள் பதிவு 9)காதல் விழிகள் காதல் வலிகள் - மீள் பதிவு 10)கவிதை காதலன் - மீள் பதிவு 11)கவிதையே உயிர் - மீள் பதிவு 12)கவிதை ஆய்வாளர்- மீள் பதிவு 13)கடவுள்,காதல்,கவிதை - மீள் பதிவு 14)ஈழகவி இனியவன் கவிதை- மீள் பதிவு 15)கே இனியவன் மகாரசிகன் - மீள் பதிவு 16)தமிழ் பேசுவோம் - மீள் பதிவு அன்பு உறவுகளே இத்தனை முக நூலுக்கு ஒருவரால் கவிதை எழுத