இடுகைகள்

ஏப்ரல் 24, 2017 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பல்சுவைக்கவிதைகள்

வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை --------------------------------------------- பல்சுவைக்கவிதைகள் --------------------------------------------- என் ........ காதலின் வலிமை ...... உனக்கு புரியவில்லை ..... என்றோ என் காதலை ..... நினைத்து பார்ப்பாய் ...... அப்போது புரியும் என்னை ..... இழந்ததால் வலி ...........!!! உன்னை காணும் .... போது வேண்டுமென்றே..... இதயத்தை கல் ஆக்கி விடுகிறேன் ..... உள்ளே இதயம் நொறுங்கும் .... சத்தம் யாருக்கு புரியும் .....? ^^^^^ கவிப்புயல் இனியவன் வலிக்கும் இதயத்தின் கவிதை பல்சுவைக்கவிதைகள் ^^^^^ 200 கவிதைக்கு மேல் இந்த தலைப்பில் கவிதை உள்ளது

ஒரு காதல் ஒரு ஓசை........!

ஒரு காதல் ஒரு ஓசை........! --------------------------- இதயத்தில் இதமாய் வந்- தாய் காதலை சுகமாய் தந்- தாய் நினைவில் இன்பமாய் இருந்- தாய் சொல்லடி என்ன செய்- தாய்............? உன்னில் என்னை மறந் -தேன் உயிராய் உன்னை நினைத் -தேன் உறவுகளோடு உன்னிடம் வந் -தேன் உன் சம்மதத்தால் மெய்மறந் -தேன் ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ கவிப்புயல் இனியவன் மணிபல்லவம் -வட இலங்கை பல்சுவைக்கவிதைகள் ^^^^^^^^^^^^^^^^^^