இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2016 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருமண வாழ்த்து மடல்கள் 01

நண்பனுக்கு திருமண வாழ்த்து மடல் -------- என் .... உயிர் நண்பனுக்கு இன்று .... திருமணநாள் .....! வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை ..... அணுஅணுவாய் பங்கேற்ற .... என் இனிய நண்பனுக்கு ..... இன்று திருமண நாள் .....!!! நான் வாழ்த்தாமல் அவனை ..... யார்வாழ்த்தினாலும் அவன் .... திருப்தியடைய மாட்டான் ..... அவனை வாழ்த்தும் உரிமையும் .... கடமையும் எனக்கே உண்டு .....!!! சாத்திரங்கள் படி வாழ்வதை .... காட்டிலும் சாதித்து காட்டும் .... மனிதனாக வாழ்ந்திட வாழ்த்துகிறேன் ..... பஞ்சாங்கப்படி வாழ்வதை காட்டிலும் .... பஞ்ச அங்கங்களோடு வாழ்நாள் .... முழுவதும் வாழ்ந்திட வாழ்த்துகிறேன் .....!!! உறவுகளை அரவணைத்து வாழ்ந்து ..... உற்றாரை உள்ளத்தால் நேசித்து ..... உள்ளன்போடு உன்னதமாய் வாழ ..... உழைத்த உழைப்புக்குள் இன்பமாய் .... உற்ற உயிர் நண்பனை உளமார ..... வாழ்த்துகிறேன் ...........................................!!! பரம்பரைக்கு இரு வாரிசை ...... பார்போற்றும் வகையில் படைத்திடு ..... பட்டறிவோடு திறம்பட வாழ்ந்திடு..... பெற்ற  துணைவியை நேசித்திடு ..... என்றும் உனக்கு உற்ற நண்பனாய் ..... தோள