கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள்

கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள் எழுத தலைப்புப் பரிந்துரைகள்

கவிதை:
மழை இரண்டு வரி கவிதை
பசிக்கொடுமை
பச்சை புல்வெளி
நண்பர் பிறந்த நாள் கவிதை
கிராமத்துப் பெண்கள்
நண்பிகள்
மங்கையர் கரசியின் காதல்
சுற்றுசுழல் மாசுபாடு கவிதை
புயல் வெள்ளம்
நெஞ்சு பொறுக்கதில்லையே

கட்டுரை:
மின்சாரா சிக்கனம்
சென்னையும் ஏரிகளும்
தூய்மை இந்தியா
தேசிய ஒருமைப்பாடு
நூலகம்
கம்ப்யூட்டர்
கல்வியின் சிறப்பு
கூட்டுறவு
உழைப்பே உயர்வு
இன்றைய உலகமும் விஞ்ஞானமும்
சமுதாயத்தில் இளைஞர்களின் பங்கு
கிராமம்
மரம் வார்ப்போம்
சுற்று சூழல் பாதுகாப்பு
மழை தன் வரலாற்றைக் கூறுதல்
ஐவகை நிலங்கள் பற்றிய கட்டுரை
குறிஞ்சி நிலம்
நம் நாடு நம் வீடு

கருத்துகள்

பிரபலம் பெற்ற கவிதை

ஹைக்கூ , சென்ரியு , லிமரைக்கூ வடிவம்

தேர் திருவிழா