இன்பத்துப்பால்

வியாழன், 11 மே, 2017

முழுக்க முழுக்க வெற்றிக்கு

முழுக்க முழுக்க வெற்றிக்கு

வாழ்வில் முழுக்க முழுக்க தடைகளா?  எந்த விஷயத்திலும் வெற்றி பெற முடியவில்லையா?? 

8 அல்லது 11 அல்லது 19 முக ருத்ராக்ஷும் அணிந்து பாருங்கள்.. வெற்றிகள் குவியும்.